Apolo

Khi bạn mơ thấy Apollo tượng trưng cho tăng. Apollo là Thiên Chúa của mặt trời và ngụ ý Illuminations và lòng tốt.