Để ước mơ Floss tượng trưng cho mong muốn của bạn cho sự tự tin tổng số. Làm cho hoàn toàn chắc chắn rằng bạn có tất cả mọi thứ theo thứ tự, hoặc là bạn sẽ có vẻ đoan cho người khác. Được ở đầu trò chơi của bạn, hoặc được chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Nó cũng có thể là đại diện của mong muốn của bạn để được tốt nhất của bạn. Nếu nướu răng của bạn trở nên đẫm máu như là kết quả của chỉ nha khoa nó có thể phản ánh một cơn đau ngày càng tăng. Cố gắng để được tốt nhất bạn có thể được, nhưng nhận ra nó mệt mỏi. Bạn có thể không cung cấp cho mình sự quan tâm rất cá nhân này rất thường xuyên.

Xem ý nghĩa của Floss

Giấc mơ về việc nhìn thấy một Thong trong người khác tượng trưng cho một cái gì đó trong cuộc sống của bạn đó là tiết lộ chính nó cho bạn. Cơ hội, tình huống mới hoặc nhận thức được trình bày chính mình. Ngoài ra, nó cũng có thể là đại diện của quan tâm tình dục.

Ước mơ của người khác nhìn thấy mặc một Thong (hoặc kéo dây) tượng trưng cho một cái gì đó trong cuộc sống của bạn là rõ ràng hoặc đáng kể tiết lộ chính nó cho bạn. Cơ hội, tình huống mới hoặc nhận thức được trình bày chính mình theo những cách khó bỏ qua. Giấc mơ về việc mặc một Thong tượng trưng cho lợi ích mạnh mẽ của riêng bạn trong việc tiết lộ chính mình, mở cửa hoặc tham gia một cái gì đó. Bạn có thể có động lực cao để ý định. Ngoài ra, nó cũng có thể là đại diện của quan tâm tình dục.