Đại lý bí mật

Giấc mơ về một đại lý bí mật tượng trưng cho tàng hình, xâm nhập hoặc giả vờ sai. Làm tất cả mọi thứ để bí mật nhận được một công việc hoặc một cái gì đó thất bại mà không bị chú ý. Giả vờ một ai đó hoặc giữ sai xuất hiện để ngăn chặn một cái gì đó. Ngoài ra, một đại lý bí mật có thể phản ánh nằm hoặc gian lận để được thực hiện để giúp người khác.