Khổ

Khi bạn mơ ước được trong khổ nó đại diện cho rằng có một số loại công việc mà chưa được giải quyết, và đó là lý do tại sao bạn nên xem xét về những vấn đề này và tìm ra giải pháp để giải quyết chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đối phó với những vấn đề này, bởi vì kết quả là, bạn sẽ tiếp tục mơ ước về khổ.