Corvette

Giấc mơ về một tàu corvette có thể đại diện cho việc ra quyết định hoặc một hướng trong cuộc sống đó là quyết đoán và Showy. Tin rằng không ai có thể làm những gì họ đang làm tốt hơn so với bạn. Cảm thấy rằng bạn xứng đáng để lãnh đạo bởi vì bạn là tốt nhất. Cảm thấy được hoặc chiếu để được là đỉnh của trò chơi. Tiêu cực, một Corvette có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc người khác đang được một chút quyết đoán và Showy. Là một người yêu cầu nó ở nơi đầu tiên. Nó cũng có thể là đại diện của một người arrogantly được đưa lên đầu tiên ở tất cả các lần. Đếm một chút để thư giãn trong khi quá nguy hiểm. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước của đập lên một chàng lái xe Corvette. Trong cuộc sống thực, cô đã phá vỡ với bạn trai của cô arrogantly đầu tư tất cả tiền bạc của mình trong một doanh nghiệp dầu thất bại.