Tắm bong bóng

Những giấc mơ về một tắm bong bóng tượng trưng cho cảm giác về cách tuyệt vời nó là để thoát khỏi một vấn đề hoặc cải thiện chính mình. Cảm giác vui trong việc đối phó với các vấn đề. Cảm thấy rất thoải mái đối phó với các vấn đề, khó khăn hoặc những điều bạn đã lo lắng về.