Boulder

Giấc mơ về một hòn đá tượng trưng cho một trở ngại hoặc vấn đề. Một câu hỏi khó khăn hoặc tình hình yêu cầu tất cả các bạn tập trung hoặc các nguồn lực để đối phó với. Trong cuộc sống thực, cô đã gần gũi với cái chết và đã phải lên kế hoạch tang lễ của riêng mình. Các tảng đá phản ánh như mệt mỏi và tình cảm khó khăn để lên kế hoạch tang lễ của cô.