Hugs

Khi bạn đang ôm một ai đó trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy đại diện cho tình cảm và chăm sóc đó là trong cá tính của bạn. Có thể có một cái gì đó bạn đang quá gắn liền với. Mặt khác, giấc mơ có thể đề nghị bạn nhạy cảm hơn với những người khác.