Chợ trời

Ước mơ về một thị trường trời tượng trưng cho mong muốn của bạn để có được cơ hội tốt nhất có thể. Bạn có thể được xuống trên may mắn của bạn và đang tìm kiếm một break hoặc một cơ hội để bước chân trong cửa. Tích cực, một thị trường trời tượng trưng cho savviness hoặc động lực của bạn để có được một cơ hội tốt hơn hoặc thỏa thuận hơn bạn kiếm. Tôi chỉ nhìn thấy những gì sẽ xảy ra nếu ai đó yêu cầu giúp đỡ.