Biên giới

Giấc mơ về một biên giới tượng trưng cho một tâm lý đó là liên tục khám phá những điều mà chưa bao giờ có kinh nghiệm hoặc nhận thấy trước. Luôn trải qua một cái gì đó mới hoặc thay đổi. Luôn học hỏi những điều mới và phải kết hợp chúng vào cuộc sống của bạn. Tiêu cực, một ranh giới có thể phản ánh cảm giác khó chịu về việc phải tiếp tục thay đổi hoặc làm những điều mới. Không thích được trong lãnh thổ thám hiểm trong cuộc sống của bạn. Một mong muốn hoặc sự háo hức cho sự ổn định.