Scalp

Giấc mơ về một da đầu tượng trưng cho ý thức hoặc cái nhìn sâu sắc của bạn hoặc người khác nghĩ theo một cách nhất định. Nhìn thấy nguyên nhân gốc rễ hoặc ảnh hưởng của một phong cách của tư tưởng. Hiểu tại sao một người nào đó hành động như họ hoặc hiểu những ảnh hưởng trong quá khứ của họ. Một da đầu trần có thể phản ánh những cảm xúc của người khác có một phong cách suy nghĩ nguy hiểm. Nhận thức của bạn của một người nào đó purposely không đáng lo ngại về bất cứ điều gì cả. Tiêu cực, một da đầu trần có thể phản ánh remorselessness. Ước mơ nhìn thấy một người đang được scalped với một con dao tượng trưng cho cảm giác đang được cố ý không bao giờ làm như bạn hoặc có vui vẻ một lần nữa. Một người hoặc tình huống mà lá bạn với một lời nhắc nhở thường xuyên rằng nó không quan trọng. Cảm giác như một người xấu hổ bạn rất nhiều mà bạn không bao giờ có thể ngừng nói về nó.