Bắn súng

Để xem một shot trong giấc mơ của bạn, chỉ ra rằng bạn có một mục tiêu xác định và biết những gì bạn đang nhắm đến trong cuộc sống. Kế hoạch của bạn đang theo dõi đúng! Để ước mơ rằng bạn bắn một người với một khẩu súng, biểu hiện cảm xúc tích cực của họ và sự tức giận ẩn đối với người cụ thể đó. Để ước mơ rằng ai đó đang bắn vào bạn với một khẩu súng, cho thấy rằng bạn đang phải đối mặt với một cuộc xung đột trong đời sống của bạn thức dậy. Bạn có thể cảm thấy nạn nhân trong một số tình huống.