Lõa

Ước mơ trở thành một lõa để một người nào đó làm một tội phạm đại diện cho một ai đó trong cuộc sống của bạn đang làm cho những ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Tôi nghĩ rằng người này là ai, những người đang ảnh hưởng đến hành vi của họ và cố gắng để ở trên liên lạc với người đó. Giấc mơ này là một dấu hiệu cho thấy bạn sẽ kết thúc có cho tình bạn này, cũng giống như là có thể. Giấc mơ này có thể có nghĩa là có một tội lỗi bạn đang có cho một cái gì đó bạn đã làm trong quá khứ.