Bảng cân đối

Nếu bạn đang Swinging trong một giấc mơ, nó có nghĩa là bạn đang không giống như người lớn. Giấc mơ này cho thấy rằng bạn ngừng hành động như một đứa trẻ và trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, swing có thể hiển thị các loại cá tính mà luôn có niềm vui và không có những điều quá nghiêm túc.