Restaurant

Ước mơ của một nhà hàng tượng trưng cho bạn hoặc một người nào khác đang cố gắng hết mình để quan tâm đến những người khác trong một số ý tưởng hay cảm xúc. Đi đến một nhà hàng có thể phản ánh một người hoặc tình hình đó là thú vị cho bạn trong một số ý tưởng hoặc cảm xúc tất cả các thời gian. Xem xét các loại thực phẩm cho ý nghĩa bổ sung.