Khủng hoảng

Nếu bạn đang cảm thấy chán nản trong khi bạn đang mơ ước, sau đó một biểu tượng của giấc mơ của bạn đề cập đến không có khả năng của bạn để làm cho các kết nối. Bạn không thể ước mơ về hoặc nhìn thấy trong giấc mơ, những nguyên nhân của vấn đề của bạn và hậu quả của các quyết định của bạn.