Đặc biệt

Nếu bạn mơ thấy hoặc làm trắng huy hiệu, nó tượng trưng cho hình ảnh của bạn về phẩm cách và quyền lực. Giấc mơ này cho thấy rằng bạn có một thái độ rất cao khi nói đến định lượng chính mình. Hãy nhớ rằng trong khi bạn có khả năng sử dụng các tính năng này, bạn có thể đạt được kết quả tuyệt vời.