Donuts

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một bánh rán, nó đại diện cho tự. Điều này có thể chỉ ra rằng bạn có thể cảm thấy bị mất và vẫn cố gắng tìm cho mình và mục đích của bạn trong cuộc sống. Ngoài ra, nó đề cập đến sự tăng trưởng, phát triển và hỗ trợ. Anh không hoàn toàn ở trên đó.