Bàn chải

Khi bạn đang chải một cái gì đó trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy mong muốn của bạn để làm sạch tất cả những cảm xúc tiêu cực, cảm xúc, tình huống hoặc những người trong cuộc sống của bạn. Có lẽ giấc mơ cho thấy rằng bạn thoát khỏi tất cả những tiêu cực. Hãy chắc chắn rằng bạn không nhận ứ đọng và làm điều gì đó về tình trạng này. Nếu bàn chải bị hỏng hoặc bạn không thể tìm thấy nó, sau đó nó có nghĩa là bạn đã mất quyền kiểm soát cuộc sống của bạn và không biết phải làm gì trong tình huống này.