Resort, Resort, khu

Dreaming rằng bạn đang về hoặc người khác là trong giấc mơ trong một khu du lịch, đại diện cho nhu cần của bạn cho một số thư giãn và thoát khỏi những áp lực của cuộc sống hàng ngày. Giấc mơ cũng có thể là một sự chơi chữ trên một khu Resort cuối cùng. Đừng ngại gọi cho ai đó để giúp đỡ.