Sợ khoảng trống

Khi bạn đang mơ ước có một sợ khoảng trống cho thấy mối quan tâm của bạn để được nhìn thấy. Giấc mơ này là một dấu hiệu của phobia bạn có.