Scarecrow

Nếu bạn thấy một Scarecrow trong giấc mơ của bạn, nó có nghĩa là bạn cảm thấy tuyệt vọng về một số tình huống hoặc cuộc sống. Hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy những giải pháp cho các nỗi lo gây ra rất nhiều đau đớn.