Fetishes

Để ước mơ rằng bạn có một fetish, là tham chiếu đến thiếu sự trưởng thành. Fetish cũng cho thấy sự hạn chế của khả năng của nó. Ngoài ra, các fetish trong giấc mơ của bạn cũng có thể là một biểu tượng của một nỗi sợ hãi. Anh có sợ gì không?