Hành

Ước mơ về hành lý tượng trưng cho mong muốn của bạn để trải nghiệm một điều gì đó khác biệt. Bạn có thể muốn sửa chữa các mối quan hệ hoặc môi trường của bạn bằng việc khác với những gì bạn đang làm. Bạn có thể muốn để lại quá khứ phía sau hoặc hiển thị những người khác khác nhau như thế nào bạn đang có. Ngoài ra, hành lý có thể phản ánh mong muốn của bạn để đi nghỉ hoặc đi du lịch.