Liềm

Nếu bạn thấy một slece trong một giấc mơ, sau đó nó tượng trưng cho sự kết thúc của một cái gì đó trong cuộc sống của bạn, có thể chết hoặc thậm chí một số dự án bạn đang làm việc trên.