Cornucopia

Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một Cornucopia, đại diện cho sự phong phú, sung mãn và thịnh vượng. Giấc mơ cũng làm nổi bật sự liên hiệp của các khía cạnh Nam và nữ.