Birthday

Giấc mơ về một sinh nhật tượng trưng cho một thời điểm mà bạn hoặc một số khía cạnh của mình đang trải qua việc thực hiện những ham muốn hoặc mong muốn. Một thời gian mà bạn cảm thấy tốt hay may mắn. Ước mơ của một người nào khác có sinh nhật tượng trưng cho một số khía cạnh của cá tính của họ với may mắn hoặc nhận được những gì họ muốn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của một bữa tiệc sinh nhật đã được về để xảy ra. Trong cuộc sống thực, cha lạm dụng phong phú của ông là về để chết.