Răng

Nếu bạn mơ thấy có răng thối, sau đó một giấc mơ như vậy cảnh báo về thiên tai trong tương lai, vấn đề, đau đớn và đau khổ mà bạn sẽ nhận được. Bạn có thể nói điều gì đó xúc phạm đến người khác, do đó, tất cả mọi thứ bạn đã làm sai trở lại với bạn. Hãy xem xét nói những gì đi xung quanh, trở lại, tại thời điểm này trong cuộc sống của bạn nói là rất thích hợp. Răng thối cũng có thể chỉ ra trạng thái cảm xúc bạn đang ở trong thời điểm này. Có lẽ có một số suy nghĩ đó là khó chịu quá.