Mũi chiến tranh

Khi bạn chơi các kéo của cuộc chiến tranh trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy sự cần thiết phải tìm hài hòa trong các yếu tố khác nhau của cuộc sống của bạn.