Len

Nếu bạn mơ ước của len, nó có nghĩa là bạn muốn ấm áp và cảm thấy một sự thoải mái ấm cúng trong cuộc sống của bạn. Trong giấc mơ len xuất hiện với một lý do, bạn vô thức gửi một tín hiệu mà bạn muốn bảo vệ hoặc chăm sóc cho những người thân yêu.