Hare

Giấc mơ của một con thỏ được giải thích là một biểu tượng của những thay đổi trong người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là một sự biến đổi. Nó cũng có thể đại diện cho một số thuộc tính cá nhân như recklessness và trí thông minh bề ngoài.