Dòng

Người ta thấy một dòng trong giấc mơ tượng trưng cho duality, giới hạn, giới hạn và các quy tắc. Nó cũng có thể là đại diện của phong trào, tiến bộ hoặc thiếu đó. Ngoài ra, nó có thể phản ánh một hướng trong cuộc sống, bạn đang đi (tốt/xấu, sức khỏe/bệnh, giàu/nghèo). Một đường dẫn thẳng về một mục tiêu. Mơ ước rằng bạn đang vượt qua một dòng tượng trưng cho qua một ranh giới hoặc di chuyển vượt ra ngoài ranh giới của một số khu vực của cuộc sống của bạn. Ai thấy một dòng người hoặc đối tượng có thể đại diện cho một khu vực của cuộc sống của bạn đang được ưu tiên. Nó cũng có thể trỏ đến một khu vực của cuộc sống của bạn mà cần phải quan tâm đầy đủ. Giấc mơ đứng trong dòng có thể đại diện cho một cái gì đó bạn đang chờ đợi trong cuộc sống thức dậy. Nó cũng có thể là đại diện của sự thiếu kiên nhẫn. Bạn không thể cảm thấy rằng nhu cầu của bạn là một ưu tiên. Những người khác luôn có thể có vẻ trước khi họ đến với bạn. Trong hàng đợi cũng có thể đại diện cho cảm xúc của bạn về nơi bạn đang ở trong mối quan hệ với người khác. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn xứng đáng hơn.