Thị trường chứng khoán

Ước mơ của thị trường chứng khoán tượng trưng cho sự quan tâm trong việc đầu tư cá nhân trong những ý tưởng, mối quan hệ hoặc khả năng mới. Cảm thấy rằng bạn hoặc những người khác muốn có nguy cơ một cái gì đó tốt hơn cho tương lai. Để ước mơ rằng thị trường chứng khoán đã giảm tượng trưng cho một cú sút hy vọng, ước mơ của bạn hoặc sự tự tin trong tương lai. Cảm giác chuyển hướng. Đầu tư cá nhân của bạn trong một tình huống hoặc mối quan hệ có thể cảm thấy bị mất. Nó cũng có thể là đại diện của lo sợ của bạn mất tất cả mọi thứ tôi đã làm việc trong một số khu vực của cuộc sống của bạn. Ngoài ra, mơ ước về thị trường chứng khoán rơi xuống có thể phản ánh cảm xúc của bạn mà không ai muốn nguy cơ trên một cái gì đó mới. Một nỗi sợ hãi của người khác, mất niềm tin vào bạn và sẵn sàng mạo hiểm tất cả mọi thứ cho bạn.