Closet

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang mở một buồng riêng, nó có nghĩa là bạn đang tiết lộ một số sự thật ẩn hoặc bí mật.