Các ngáp

Trong giấc mơ mà bạn thấy rằng ai đó là ngáp, nó chỉ ra rằng bạn cần một kích thích trong cuộc sống của bạn. Trong cuộc sống thực bạn cảm thấy kiệt sức và thụ động, nó cho thấy rằng bạn cần một thách thức để di chuyển tình cảm và thể chất.