Elf, thần tiên

Có sự tương tác hoặc để đáp ứng hoặc nhìn thấy một Elf, khi bạn đang mơ ước, có thể có ý nghĩa biểu tượng của cảm giác vật lý của tình trạng bất ổn thần kinh. Elf là tham chiếu đến một số sự mất cân bằng và bất hòa trong cuộc sống của mình. Elf thường phục vụ như một hướng dẫn cho các linh hồn. Mặt khác, có thể có lời giải thích khác nhau, nó có thể được hiểu là biểu tượng mà bạn cần phải được thêm Carefree, lo lắng-miễn phí và nhẹ nhàng.