Hương

Giấc mơ về nước hoa tượng trưng cho mong muốn của bạn để đưa người khác cảm thấy tốt về hành vi, ý tưởng hoặc hành động của bạn. Bạn có thể nói điều gì đó cho những ai muốn thích bạn. Muốn một người nào đó cảm thấy tốt về bạn. Những ước mơ về nước hoa có mùi có thể đại diện cho một cái gì đó bạn hoặc người khác đang làm để được hưởng bởi những người khác mà không làm việc tốt. Một dấu hiệu cho thấy những ý tưởng mới là theo thứ tự hoặc ai đó không phải là với anh ta. Giấc mơ về mẫu Cologne có thể tượng trưng cho một cơ hội để cố gắng tạo ấn tượng mới với một người nào đó. Kinh nghiệm với một cái gì đó có thể làm cho người khác cảm thấy tốt về bạn.