Viêm phổi

Giấc mơ về viêm phổi tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống của bạn, nơi bạn không cảm thấy tốt cảm giác tiềm năng cho một mất mát lớn của kinh nghiệm nếu bạn không hoàn toàn chăm sóc. Thời gian chờ rủi ro hoặc nguy hiểm. Một mối đe dọa của tất cả thất bại nếu bạn không mất một nghỉ hoặc để phục hồi. Viêm phổi trong một giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không hài lòng hoặc thất vọng bởi việc phải giữ cho đến khi điều kiện cải thiện vì một vấn đề nghiêm trọng.