Lốp

Nếu bạn thấy lốp xe trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy xu hướng nhìn của bạn sau lưng và những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Những ước mơ về lốp xe cũng cho thấy sự cần phải hỗ trợ bạn đang cố gắng để đạt được. Lốp đó là bằng phẳng, biểu hiện sự thất vọng và mệt mỏi. Có lẽ người mơ mộng cảm thấy bị phá hủy, do đó, ông không thể hoàn thành.