Quy tắc

Để ước mơ của người cai trị, nó được kí hiệu là mong muốn của ông để biết được sự mong đợi của người khác. Giấc mơ cũng có thể hiển thị sự cần phải có ý thức trong khi ước tính người khác.