Totem cực

Khi giấc mơ nhìn thấy một totem, nó là biểu thị yêu cầu bảo vệ. Totem là một biểu tượng của sức mạnh và năng lượng.