Được

Ước mơ của được tượng trưng cho sự nhiệt tình hoặc khuyến khích cho thành công của người khác. Một điều hay người khác đang làm để hiển thị hỗ trợ của họ hoặc thúc đẩy người khác. Một cử chỉ đẹp hoặc tuyệt vời để cho thấy rằng bạn đang hỗ trợ một ai đó.