Giải thưởng

Ước mơ về nhận giải thưởng tượng trưng cho cảm giác công nhận hoặc xác nhận. Cảm thấy bạn đã làm điều gì đó tốt hơn so với bất cứ ai. Nó cũng có thể là đại diện của mong muốn của bạn để được công nhận hoặc công nhận. Nếu bạn không giành được một giải thưởng trong một giấc mơ nó có thể phản ánh cảm giác bị bỏ rơi hoặc không đầy đủ.