Raptor

Nếu ai đó bắt cóc bạn trong một giấc mơ, giấc mơ đó cho thấy sự trì trệ của cảm xúc của bạn. Có thể có điều gì đó trong cuộc sống của bạn mà không cho phép bạn hoàn toàn đạt. Đừng để những hạn chế và hạn chế được trao cho bạn để được những người bạn muốn được. Nếu bạn là một trong những người đã là một kẻ bắt cóc trong một giấc mơ, sau đó có nghĩa là bạn đang đấu tranh để lại đằng sau quá khứ của bạn. Có lẽ có một số cảm xúc mà bạn không thể buông bỏ.