Lit

Những ước mơ về Illuminati tượng trưng cho một tiêu cực kiểm soát tất cả các lực lượng trong cuộc sống của bạn. Một người cảm thấy muốn thất bại trong khi kiểm soát tất cả những gì họ làm.