Remo

Giấc mơ của chèo tượng trưng cho sự kiên trì cho các tình huống tiêu cực hoặc không chắc chắn. Làm mọi thứ có thể để vượt qua một vấn đề.