Willow

Biểu tượng của một giấc mơ của liễu chỉ là bất hạnh, nỗi buồn sâu của một người bị mất.