Ferns

Mơ ước về hoặc nhìn thấy trong dương xỉ ước mơ, tượng trưng cho hy vọng và nỗi sợ hãi trong tương lai của họ.