Bóng tóc

Ước mơ về cực thợ cắt tóc là một dấu hiệu cho thấy bạn đang suy niệm một sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Nó cũng có thể là đại diện của một rude Awakening hoặc tàn bạo trung thực mà bạn chưa sẵn sàng cho.