Ngồi

Khi mơ ước ngồi, nó cho thấy sự nhầm lẫn bạn có trong cuộc sống thức dậy của bạn, nơi mà bạn không biết làm thế nào để hành động trong một tình huống nhất định. Ngoài ra, giấc mơ có thể cho thấy sự yên tĩnh mà bạn có trong chính mình, đó là một dấu hiệu tốt bởi vì nó giúp bạn giữ cho tâm trí của bạn tại hòa bình.